Mezinárodní turnajová pravidla (TDA rules): Bank / odkrytí karet (Pots/Showdown) část 1.

Mezinárodní turnajová pravidla (TDA rules) ve své poslední verzi (Rules Version 2011.1.0) byla zveřejněna 30.07.2011 po dvoudenním summitu Tournament directors association konaném v hotelu Rio & Casino v Las Vegas, Nevada, USA.

Tato pravidla vznikla z důvodu vytvoření jednotného souboru standardních pravidel pro konání pokerových turnajů ve světě. Nejsou závazná pro pořadatele turnajů, ale jejich uplatňování je „známkou kvality“. V případě rozporu mezi těmito pravidly a předpisy a pravidly herny, kasina nebo pořádající agentury, se používají pravidla agentury.

 

Změny proti pravidlům přijatým v roce 2009 jsou v originálním znění uvedeny podtrženě.

 

Bank / odkrytí karet (Pots / Showdown) část 1.

 

10. Prohlášení

Mluví karty. Slovní prohlášení obsahu ruky hráče nejsou závazné; ale hráč, který úmyslně vyjádří jinou ruku, může být potrestán.

 

Originál:

10: Declarations

Cards speak. Verbal declarations as to the content of a player's hand are not binding; however, any player deliberately miscalling her hand may be penalized.

 

APik: - mluvit můžete, co chcete; chcete-li vyhrát bank, musíte karty ukázat. Pokud budete lhát, můžete být potrestán.

 

11. Odkrytí karet při All-in

Jakmile má hráč vsazeny všechny žetony (je All-in) a sázky jsou ukončeny, jeho karty musí být odkryty. Dealer i hráči by měli trvat na včasném splnění tohoto pravidla.

 

Originál:

11: Face Up for All-Ins

All cards will be turned face up once a player is all-in and all betting action for the hand is complete. The dealer & players should insist on timely compliance with this rule.

 

APik: - jste-li v All-inu, po ukončení sázek na riveru otočte svoje karty bez zbytečného zdržování a vyžadujte to i od ostatních.

 

12. Pořadí odkrytí karet

Pokud se nejedná o situaci, kdy je nějaký hráč All-in, jako první odkryje karty hráč, který provedl poslední agresivní akci během posledního kola sázek. V případě, že v posledním kole nebyla žádná sázka, jako první odkryj karty hráč nalevo od buttonu a pak hráči po směru hodinových ručiček. U Studu jako prví odkrývá hráč s nejvyšší kombinací, u Razzu s nejnižší.

 

Originál:

12: Showdown Order

In a non-all-in showdown, at the end of the last round of betting, the player who made the last aggressive action in that betting round must show first. If there was no bet in the last round, the player to the left of the button shows first and so on clockwise. In stud, the player with the high board must show first. In razz, the lowest board shows first.

 

APik: - kdo vsázel na riveru odkryje karty jako první. Pokud na riveru nedošlo k sázce, karty odkryje jako první hráč sedící nalevo od buttonu.

V mnoha kasinech/hernách je však pravidlem, že první odkryje karty hráč, který provedl poslední agresivní akci, tedy i raise před flopem.

 

13. Souboj o bank (po výzvě k odkrytí karet) / hrají vyložené karty (board)

Pokud chce hráč vyhrát bank, musí odkrýt všechny svoje karty, i když výherní kombinace je vyložena na stole (boardu).

Dodatek:

Toto není úplně nové pravidlo, ale jedná se o rozšíření pravidla z roku 2009, které řešilo pouze situaci, kdy výherní kombinace je vyložena na stole (boardu). Téma bylo rozšířeno v roce 2011, aby řešilo všechny souboje při odkrytí karet (kde dva nebo více hráčů odkrývají své karty). Slovo „obě“ bylo vypuštěno, aby se pravidlo přizpůsobilo i dalším variantám pokeru – odkrytí 3 karet ve Studu/Razzu, 4 karet v Omaze apod.

 

Originál:

13: Contested Showdown / Playing the Board

All hole cards must be shown to win a contested showdown even if playing the board.

Dodatek:

13: This is not entirely a new rule, it is an expansion of the 2009 Rule that solely addressed Playing the Board. The topic was expanded in 2011 to address all contested showdowns (where two or more players table their hand for cards to speak at showdown). The word “both” was removed, to accommodate 3 cards in 7 stud / razz, 4 in Omaha, etc.

 

APik: - i když je zjevné, že vyložené karty vytvářejí nejlepší kombinaci, hráč musí odkrýt všechny svoje karty, pokud chce získat bank. Protože u některých variant (stud, razz, omaha) má hráč více než dvě karty, bylo pravidlo upraveno tak, aby se neodkrývaly pouze 2 karty, ale všechny.

 

14. Výhra banku bez boje (po výzvě k odkrytí karet)

Pokud se nejedná o situaci, kdy má některý hráč vsazeny všechny žetony (je All-in), a všichni hráči zahodí karty, aniž by je odkryli, bank vyhrává hráč, který jako posední má karty v ruce (nemusí je odkrýt). Hráči, kteří zahodili karty bez odkrytí, ztrácejí právo požádat o ukázání vítězné ruky.

 

Originál:

14: Uncontested Showdown

In a non all-in showdown, when all opponent(s) cards have been mucked without being revealed, the last live hand wins. Opponents who muck at showdown without revealing their hands also lose the right to ask to see the winning hand.

 

APik: - nemám co dodat

 

Prihlásenie

Zabudol som heslo

Nie ste zaregistrovaný? Registrácia tu!