6-max cash games: Majte dôvod pre každé vaše rozhodnutie!

6max nl holdemVeľa zlých, priemerných, ale aj lepších hráčov robí buď iba občas alebo neustále jednu obrovskú chybu. Robia rozhodnutia bez akéhokoľvek rozumového podkladu, teda ich robia iba preto, aby boli. Nedovoľte, aby ste patrili medzi týchto hráčov. Kľúčom, pre uskutočňovanie správnych rozhodnutí, je mať vždy premyslené to, čo chcete tým-ktorým rozhodnutím dosiahnuť!

Takže sa opýtajte sami seba ešte pred tým, ako uskutočníte svoj ťah, čo ním vlastne chcete dosiahnuť.

Vždy vedzte prečo!

Mám kamaráta ktorý "hrá" poker a občas ho railujem, keď hrá. Kedykoľvek ho zbadám urobiť otázny ťah, opýtam sa ho, "prečo si to urobil?" Často sa však dočkám iba odpovedí ako napríklad: "neviem", "nepremýšľal som nad tým veľmi" alebo "proste preto". Toto nie je spôsob, ako hrať poker.

Iba náhodné hádanie vecí a betovať a checkovať iba preto, aby sme niečo pri stole robili, nie je hranie pokru. Každé rozhodnutie ktoré urobíte, môže viesť ku výhre alebo prehre vášho stacku, takže si musíte byť istý, že venujete každému rozhodnutiu svoju plnú pozornosť. Vždy, keď sa pri stole vyjadrujete, musíte mať cieľ. Chcete, aby váš oponent foldol? Betujete for value? Musíte mať jasne oddôvodnený zámer každej vašej akcie predtým, ako ju vykonáte. 

Príklad číslo 1

$1/$2 6-max NLH, efektívne stacky $200

Máte AJ na big blinde. Všetci foldnú až po button, ktorý otvorí hru na $5. Hráč na buttone je tight-agressive(TAG) s rozumnými štatistikami, niečo ako 19/16/3. Small blind folduje a ste na rade vy...zamyslime sa teda nad situáciou. Medzi vaše možnosti patrí 3-bet, call a fold, každá z nich je oddôvodniteľná. Niektorá je však samozrejme lepšia ako iná. Pretože hráč na buttone raisuje celkom širokú range, rozhodnete sa, že nefoldnete A-J. Proti tight oponentovi, ktorý by raisoval zo skorej pozície je toto jednoduchý fold. Avšak hráč na buttone otvára širokú range. Keďže je vaša handa dosť popredu oproti jeho range, rozhodujete sa medzi 3-betovaním a callovaním. Pozrime sa na obe možnosti bližšie:

6max cash game nl3-bet
Ak 3-betnete, hráč na buttone foldne to najhoršie z jeho range a bude ďalej pokračovať s A-K,A-Q, K-Qs, AA-88 prípadne A-Js a nejakými vyššími suited connectormi. Niektoré z týchto hands hráč 4-betne, niektoré nie. Ak hráč foldne, vyhráte malý 4BB pot. Ak dorovná, budete hrať mimo pozície rýchlo rastúci pot proti range, ktorá vás zväčšej časti dominuje. Síce jeho open-raising range na buttone porážate, ale jeho 3-bet calling range už nie. Väčšinu času vám flop nepomôže. Budete hrať mimo pozície proti decentnému TAGovi na flope, ktorý nezlepšil vašu handu proti range, ktorá vás z veľkej časti poráža. 

Jediným pozitívnym aspektom 3-betovania je to, že vyhráte množstvo potov pred flopom a keď sa aj dostanete na flop, máte iniciatívu. Avšak iniciatíva je iba zriedkavo dostatočná na to, aby ste predišli hraniu mimo pozície proti dobrému hráčovi s range, ktorá vás poráža. Takže keď 3-betnete, vašim cieľom je dostať od oponenta fold.

Call
Pozrime sa na druhú možnosť a tou je flat-call. Existuje niekoľko pozitív, ktoré flat-callovanie obnáša. Hlavným nedostatkom tohto plánu je však to, že váš protihráć preberá iniciatívu v hande. No na druhej strane, zachovávate pot malý, navyše proti range, ktorá obsahuje množstvo hands, ktoré porážate a dominujete.

Tým, že iba dorovnáte, umožňujete súperovi pokračovať s celou jeho range, na rozdiel od 3-betovania, ktoré definuje súperovu range na takú, ktorá vás poráža. 

Ďalším pozitívom callovania je, keď príde flop A-high, súper bude pokračovať v agresivite s6max cash game nl omnoho viac horšími handami obsahujúcimi A, ako je tá vaša. Ak 3-betnete, súper dorovná a príde A-high flop, veľmi často sa ocitnete v showdowne proti esu s lepším kickerom.

Flat-callom dosiahnete aj to, že váš oponent bude pokračovať s horšími handami, ako keby ste ho 3-betli a dokážete udržať pot malý, keď ste pozadu. To, čoho sa vzdáte je iniciatíva v hande. V konečnom dôsledku je však EV 3-betu v porovnaní s callom celkom blízka.

To, čoho s vzdáte z EV post-flop 3-betovaním, vám vynahrádzajú všetky časy, keď ruku vyhráte pred flopom.

To, čoho sa vzdáte z EV pre-flop tým, že nedáte 3-bet, vám vynahradia všetky časy, keď ruku vyhráte po flope.


Každá z variant má svoje pre a proti a ani jedna jedna nevykazuje výrazne väčšiu výhodu nad druhou. Pointou však je sa naplno zamyslieť nad každým rozhodnutím a vždy vedieť, čo sa ním snažíte docieliť ešte predtým, ako rozhodnutie vykonáte.

pozn. red. railovať - sledovať niekoho pri hre
Zdroj: pokerlistings.com

Prihlásenie

Zabudol som heslo

Nie ste zaregistrovaný? Registrácia tu!