Pokrová matematika – Pot Odds

Pot OddsPot odds, čo v preklade znamená šance na výhru banku, patria medzi jednu zo základných znalostí hráča pokru. Výpočet týchto šancí nám dopomáha k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu rozhodovaniu, čo je hlavne pri online pokri veľmi nápomocné. Pri online pokri si dokonca môžeme zabezpečiť to, že väčšinu výpočtov pre nás automaticky urobí počítač.

 

Jednoduchšia metóda výpočtu pot odds (rýchlejšia)

Prvý krok: Spočítanie outs (viď. článok Úvod do pokrovej matematiky – počítanie outs)

Druhý krok
: Zistite podľa tabuľky pravdepodobnosť zostavenia výhernej kombinácie

PotOdds

Legenda: 
4 -   počet outs v prípade gut shot straight draw
6 -   počet outs v prípade straigt draw, keď je vyložená aj flush draw
8 -   počet outs v prípade straight draw
15 - počet outs v prípade straight aj flush draw

 

Úplný vzorec na výpočet pravdepodobnosti zostavenia výhernej kombinácie na turn, river: 1 - [((47 - outs) / 47) x ((46 - outs) / 46)]

 

Úplný vzorec na výpočet pravdepodobnosti zostavenia výhernej kombinácie na river:  1 - [(46 - outs) / 46]

 

Ak však túto tabuľku nemáme po ruke, tak je dobré ovládať aj metódy výpočtu tejto pravdepodobnosti a to:
 

Rýchlou metódu:
1. Výpočet pravdepodobnosti zostavenia výhernej kombinácie po flope: outs x 4 – 1
2. Výpočet pravdepodobnosti zostavenia výhernej kombinácie po turne: outs x 2 + 1

 

Superrýchlou metódou:
1. Výpočet pravdepodobnosti zostavenia výhernej kombinácie po flope: každá out je rovná 4 %. Príklad: 1 out = 4 %, 2 outs = 8 %, 3 outs = 12 % a tak ďalej.
2. Výpočet pravdepodobnosti zostavenia výhernej kombinácie po turne: každá out je rovná 2 %.  Príklad: 4 outs = 8 %, 5 = 10 % a tak ďalej.
Nevýhodou tejto metódy je, že so stúpajúcim počtom outs klesá presnosť vypočítanej pravdepodobnosti.

 

Tretí krok: Výpočet pravdepodobnosti výhry banku

Pravdepodobnosť získania banku je pri tejto metóde pomer stávky a banku, pri čom v banku je započítaná aj stávka, ktorú musíme vsadiť. Napríklad hráč pred nami vsadí 100 $ a celkový bank je 900 $. Ak chceme ostať v hre musíme súperovu stávku minimálne dorovnať, teda celkový bank bude 1000 $ a vzorec výpočtu bude : 100/1000 = 0,1 (10 %). Toto percento hovorí, že je potrebné vyhrať jednu z 10 hier, ak chceme zostať aspoň na nule.

 

Štvrtý krok: Porovnanie pravdepodobnosti výhry banku s pravdepodobnosťou vytvorenia výhernej kombinácie
Ak chceme v hre pokračovať, tak by pravdepodobnosť výhry banku mala byť nižšia, ako pravdepodobnosť výhernej kombinácie, pretože inak bude naše rozhodnutie dorovnať matematicky nevýhodné. Táto matematická nevýhodnosť sa nemusí ukázať pri jednej partii, ale ukáže sa z dlhodobého hľadiska. 

Prihlásenie

Zabudol som heslo

Nie ste zaregistrovaný? Registrácia tu!