Príchodom júla odchádza zo Slovenska online poker!

hazardOd prvého júla 2017 bude hranie online pokru čoraz zložitejšie, až sa zo Slovenskej republiky vytratí úplne. Môže za to zákon, ktorý vošiel do platnosti 1.1.2017. Čo bude teda v najbližších dňoch, týždňoch nasledovať a čo môžu (budú) robiť online herne?
Ešte počas letných dní minulého roka sme vás v tomto článku informovali, že nad online hazardom sa v Slovenskej republike zmráka. Zákonodarci počas septembrovej schôdze nakoniec naozaj zákon schválili. Platí od začiatku tohto roka, no online pokrových hráčov sa dotkne až v najbližších dňoch.

O čo vlastne ide? Ako iste viete, všetky online pokrové herne na ktorých ste zvyknutí hrávať nepodnikajú zo Slovenskej republiky a tým pádom tu nemajú licenciu na prevádzkovanie hazardných hier. Teda tu podnikajú nelegálne. Predstavitelia nášho štátu sa teraz rozhodli, že budú blokovať všetky "zakázané" (nelegálne) webové stránky. A všetko to začne práve 1.7.2017, teda presne o týždeň. A aký bude priebeh? Finančné riaditeľstvo začne od 1. júla 2017 vykonávať tzv. dozor (monitorovanie stránok) a následne bude aj zverejňovať tzv. zakázané internetové stránky. Prvý takýto zoznam zverejní 17.7.2017 (aktualizovať ho bude každý týždeň).

Následne začne blokovať nelicencované online herne (zakázané internetové stránky). Tu nemusíte robiť paniku, pretože ak hrávate v nejakej kvalitnej renomovanej herni, peniaze ktoré máte na hráčskom účte sa k vám určite dosanú. Predstavitelia takýchto herní sú určite nejakým spôsobom v kontakte so slovenskými úradmi a pred tým, ako pôjdu preč zo slovenského trhu (resp. pred tým ako ich zablokujú) určite odkomunikujú so svojimi hráčmi ako a dokedy treba vybrať peniaze (viď. nedávno bol podobný prípad v susednom Česku).

Najväčší problémom tohto celého ale je, že narozdiel od Českej republiky si v Slovenskej republike nemôže o licenciu požiadať zahraničná spoločnosť. V marci tohto roku sme vás v tomto článku informovali, že Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) zvažuje liberalizáciu trhu, čo znamená, že zvažuje prideliť obmedzený počet licencií zahraničným spoločnostiam. Otvtedy ostalo iba pri zvažovaní a žiadne reálne kroky (návrhy zákonov) neprišli. Dúfajme, že keď sa vrátia poslanci z letných dovoleniek, tak v septembri predsalen taký zákon navrhnú a schvália.

Ako píše český internetový portál pokerarena.cz, tak Maarten Haijer (generálny sekretár Európskej asociácie pre hry a stávkovanie /EGBA/) sa vyjadril "Zvažujeme aj možnosť právnej ochrany, pretože ide o porušenie zákonov EU. Ak je v tom zákone napísané, že tu zahraničné firmy nemôžu podnikať, nemôže to už byť ani horšie. Myslím, že zákon napadneme ako asociácia." Narážal na to, že v EU platí zákon o voľnom pohybe osôb, tovaru a služieb. Čiže tzv. voľnom trhu.

Sami sme zvedaví, ako sa celá situácia nakoniec vyvinie, no súčasne platné zákony neveštia nič dobré. Dá sa predpokladať, že už onedlho sa začne s blokáciami online herní. Keďže herne o tom vedia, dajú svojim hráčom vedieť aby vytiahli svoje financie z hráčskych účtov a dobrovoľne (nasilu) opustia náš trh.

Na záver pridáme niekoľko citácií zo spomínaného zákona:

§ 11 - Orgány dozoru a ich pôsobnosť
"(1) Orgánmi dozoru, ak § 58m ods. 7 neustanovuje inak, sú
a) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
b) daňové úrady,
c) colné úrady.
"

"(2) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
a) vykonáva dozor nad poskytovaním zakázaných ponúk,
"

§ 15b - Dozor nad poskytovaním zakázaných ponúk
"(1) Dozorom nad poskytovaním zakázaných ponúk sa rozumie vyhľadávanie poskytovania zakázaných ponúk formou dozoru na diaľku a zostavenie zoznamu webových sídiel, prostredníctvom ktorých právnické osoby alebo fyzické osoby poskytujú zakázané ponuky..."

"(2) Zoznam zakázaných webových sídiel zostavuje a zverejňuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vždy v prvý pracovný deň v týždni na svojom webovom sídle."

"(5) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky nezaradí do zoznamu zakázaných webových sídiel alebo vyradí z tohto zoznamu dozorovaný subjekt, ktorý preukáže, že neposkytuje zakázanú ponuku alebo ak bolo poskytovanie zakázanej ponuky ukončené."

"(7) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje elektronické komunikačné siete10e) a elektronické komunikačné služby,10e) je povinná na základe príkazu súdu vydaného na základe žiadosti Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky zamedziť prístup k webovému sídlu, prostredníctvom ktorého sa poskytuje zakázaná ponuka."

§ 55 - Pokuty za priestupky
"(1) Priestupku v oblasti prevádzkovania hazardných hier, propagovania hazardných hier alebo súvisiacich činností sa dopustí fyzická osoba, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 12 písm. b) až k) a ktorá
a) nesplní povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím orgánu dozoru,
b) marí výkon dozoru podľa tohto zákona,
c) propaguje hazardnú hru alebo vykonáva činnosti súvisiace s propagovaním hazardnej hry v rozpore s týmto zákonom, podmienkami prevádzkovania hazardnej hry ustanovenými v tomto zákone alebo určenými v licencii alebo s herným plánom,

f) propaguje hazardnú hru alebo vykonáva činnosti súvisiacej s propagovaním hazardnej hry, na ktorú nebola udelená alebo vydaná licencia podľa tohto zákona,
"

§ 58m - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
"(5) V období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 môže orgán dozoru, ktorým je
a) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vykonávať dozor podľa § 11 ods. 2 písm. c) v znení účinnom od 1. januára 2017,
"

"(6) Finančné riaditeľstvo začne od 1. júla 2017 Slovenskej republiky vykonávať dozor podľa § 11 ods. 2 písm. a) a b) v znení účinnom od 1. januára 2017, pričom zoznam zakázaných webových sídiel zverejní prvýkrát 17. júla 2017."

"Čl. IX - Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017."

Celý zákon si môžete pozrieť tu.


Ak chcete vedieť stále aktuálne informácie zo sveta pokru, ako aj zo slovenského pokru, staňte sa našim fanúšikom na facebooku.

Prihlásenie

Zabudol som heslo

Nie ste zaregistrovaný? Registrácia tu!