Svitá na Slovensku online pokru na lepšie časy? (časť 3/3)

V prvých dvoch častiach tejto série článkov sme nazreli do minulosti, aktuálneho diania, ako aj na hlavné zmeny v zákone o hazardných hrách. V poslednej tretej časti sa budeme orientovať prakticky výhradne na online poker, teda na to, čo konkrétne zmeny v zákone znamenajú a čo všetko to môže priniesť hráčom.

mfsr

Zmeny v online hazardných hrách

Pokrových hráčov môže tešiť fakt, že najvýraznejšou zmenou v rámci celého zákona je sprístupnenie možnosti získať v Slovenskej republike licenciu na hazardné hry aj spoločnostiam nesídliacim v Slovenskej republike! Licenciu budú môcť po novom získať spoločnosti sídliace v Európskej Únii, respektíve pôsobiace v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.

V dôvodnej správe k návrhu zákona nájdeme množstvo "nových (a dobrých) zistení", ako:
1. "Prevádzkovanie hazardných hier najmä v online prostredí v ostatných rokoch dynamicky rastie."
2. "Aktuálne podmienky prevádzkovania hazardných hier na Slovensku neumožňujú subjektom so sídlom v zahraničí uchádzať sa o udelenie online licencie na prevádzkovanie hazardných hier na Slovensku,....". "Uvedené skutočnosti predstavujú obmedzenie aktivít pre zahraničných poskytovateľov hier v online prostredí,...."
3. "Hlavným zámerom navrhovanej úpravy je komplexná regulácia hazardných hier, ktorá by výraznejšou mierou v porovnaní s doterajšou úpravou zohľadnila najmä technologický vývoj a poznatky regulačných orgánov iných európskych krajín pri súčasnom posilnení ochrany hráčov pred možnými škodlivými účinkami, ktoré s poskytovaním služieb v tomto odvetví súvisia."
4. "V rámci online hier sa navrhuje, aby príslušná licencia mohla byť po splnení zákonom ustanovených podmienok udelená nielen domácim spoločnostiam, ale aj spoločnostiam so sídlom v krajinách Európskej Únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, pričom prevádzkovať online hry bude možné v internetovej herni a internetovom kasíne."
5. "Vyššia miera otvorenosti trhu online hier si vyžaduje úpravu systému dozoru, ktorý by mal byť založený na získavaní základných údajov o hrách čo najviac v reálnom čase, prostredníctvom vytvorenia priameho prístupu regulačného orgánu k požadovaným údajom."
6. "Vzhľadom na skutočnosť, že významné rozširovanie ponuky online hier s prihliadnutím na špecifickosť danej služby môže viesť k vzniku niektorých škodlivých javov, významnou súčasťou navrhovaných zmien je zavedenie pravidiel na ochranu spotrebiteľa, najmä v rámci systému zodpovedného hrania."
7. "Predložený návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, nálezmi ústavného súdu, inými zákonmi, s právom Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná." (poznámka redakcie: no konečne)

Skúsime to dať do takého jednoduchšieho výkladu. Od 1.3.2019 (dúfajme) budú môcť zahraničné spoločnosti prevádzkujúce online pokrové herne alebo online kasína požiadať o licenciu na Slovensku. Na druhej strane sa bude rýchlejším tempom rozširovať "zoznam zakázaných stránok" (na ktorom sú teraz napríklad U***et, Willi*m Hill, B**fair, atď.) a podľa určitých viet v zákone bude účinnejšia a rýchlejšia aj ich blokácia.

Netreba však očakávať, že sa na náš pomerne malý hráčsky trh pohrne 100 online herní. Pôjdu do toho iba tie, ktoré sa to vzhľadom na počet hráčov v SR oplatí. Online herne nebudú platiť iba licencie, ale následne by mali platiť aj dane, resp. odvody. Pôjdu do toho teda iba tie najväčšie ako P****Stars (ktorá funguje aj tak), 8***oker, U***et, Pa**y Poker, U***et, B**fair, Willi*m Hill, a podobne (samozrejme ich počet nebude veľký, skôr malý). Ostatné skôr či neskôr dopadnú takto. Tu je aktuálny celý zoznam tzv. zakázaných stránok (niektoré z nich ešte nie sú blokované, ako napr. P****Stars).

To všetko bude mať za následok, že vás budeme môcť legálne informovať o turnajových sériách a promo akciách licencovaných herní a taktiež budeme môcť písať o úspechoch slovenských hráčov v legálnych online herniach. Ďalej vám budeme môcť v legálnych herniach pripravovať privátne turnaje, či ligy a tiež písať o online kvalifikáciách na významné svetové pokrové podujatia. Budeme písať aj o nových zmluvách profesionálnych hráčov s legálnymi online herňami, či informovať o nejakých stávkach PRO hráčov. Tých vecí o ktorých budeme môcť písať bude rozhodne ešte viacej, a tak vám poskytneme komplexnejšie a zaujímavejšie spravodajstvo. V neposlednom rade to bude mať vplyv aj na živý poker v Slovenskej republike, nakoľko aj naše kamenné kasína/herne budú môcť robiť online kvalifikácie na svoje veľké turnaje, či pritiahnuť nejakú živú sériu, ktorá je úzko spätá s nejakou legálnou online herňou. Môže teda nastať druhý pokrový boom na Slovensku.

Ďalšou stránkou bude lepší dohľad slovenských orgánov nad činnosťou subjektov v hazarde ako takom. Vznikne totiž nezávislý Úrad pre reguláciu hazardných hier. Do pôsobnosti úradu by mali prejsť s výnimkou legislatívy všetky činnosti na úseku hazardných hier, a to najmä udeľovanie licencií, dozorné činnosti, ukladanie sankcií a správa odvodov.

Zaujímavé sú aj poznatky "doložky vybraných vplyvov" tohto zákona, kde sa píše "Za účelom získania relevantných údajov predkladateľ konzultoval prípravu právnej normy s odborníkmi v oblasti IT techniky, orgánmi dozoru finančnej správy a tiež s verejnosťou ktorá sa zapojila do prípravy zákona v rámci predbežnej informácie."

V "doložke vybraných vplyvov" sa okrem iného tiež uvádza, že zmeny v zákone budú mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyvu na podnikateľské prostredie, ako aj vplyv na informatizáciu.

Na záver Vám prinášame možno pre niekoho zaujímavú informáciu. Licencia online herne sa bude získavať na 10 rokov, po ktorej musí online herňa, či online kasíno požiadať o jej predĺženie. Na uplatnenie opcie je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný predložiť žiadosť, a to najneskôr šesťdesiat dní pred uplynutím platnosti licencie, na ktorú sa opcia vzťahuje.

Čo na nové zmeny hovoríte? Skúste svoje pocity a názory prezentovať v diskusii.

Prihlásenie

Zabudol som heslo

Nie ste zaregistrovaný? Registrácia tu!