Obchodné podmienky

Zaregistrovanie zákazníka
V našom internetovom obchode môžete nakupovať len po zaregistrovaní. Pri registrácii je potrebné uviesť Vaše meno, priezvisko, adresu, e-mail a telefónne číslo.

Objednávanie tovaru
Na to, aby ste mohli vkladať tovar do košíka, musíte byť prihlásený. Ak nie ste registrovaní, môžete tak urobiť kedykoľvek počas prezerania tovaru. Pri vybranom tovare kliknite myšou na položku "vložiť tovar do košíka", ktorý bude vložený do nákupného košíka. Ak už chcete nákup uzavrieť a odoslať objednávku, kliknite v pravej časti stránky na ponuku "obsah Vášho košíka". V tejto ponuke môžete ešte zmeniť, prípadne vymazať položky z košíka, určíte si, akým spôsobom Vám tovar pošleme a následne kliknete na políčko "odoslať objednávku". Po záväznom potvrdení objednávky Vám pošleme potvrdenie o prijatí objednávky na Vašu e-mailovú adresu.

Dodacie lehoty
O aktuálnej dodacej lehote každej objednávky Vás budeme informovať. V prípade, že Vám nebudeme môcť dodať všetok objednaný tovar v jednej zásielke, poštovné Vám bude účtované len raz.

Poštovné a iné poplatky
Za tovar, ktorý si zakúpite v našom internetovom obchode platíte len nasledovné poštovné (v rámci SR), ktorého výška závisí od hmotnosti a celkovej ceny objednaného tovaru:

    * Ceny sa vypočítavajú podľa platných cenníkov kuriérskej spoločnosti UPS
    * V prípade dovozu tovaru našou firmou sa zohľadňuje aktuálna cena PHM na trhu.
    * Balné neúčtujeme.

Spôsob dodania tovaru
V prípade Vašej objednávky si môžete vybrať spôsob dopravy - prostredníctvom kuriérskej služby alebo dopravu prostredníctvom našej firmy Bono Trading, spol. s r.o.
V prípade, že ste z Prievidze alebo blízkeho okolia, dovezieme Vám tovar priamo domov bez akýchkoľvek poplatkov.

Spôsob platby
Pri objednávke si môžete vybrať z dvoch spôsobov platby za tovar - dobierkou alebo faktúrou, podľa toho, ktorý spôsob je pre Vás pohodlnejší. V prípade dobierky zaplatíte za tovar priamo kuriérovi. V prípade platby za tovar prostredníctvom faktúry Vám po potvrdení dodacej lehoty e-mailom pošleme faktúru. Ihneď po pripísaní uvedenej čiastky na náš účet Vám pošleme Vami objednaný tovar. V každej zásielke budete mať priložený originál faktúry, ktorý si starostlivo uschovajte pre prípad výmeny tovaru, prípadne reklamácie. Ak by faktúra v zásielke chýbala, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom alebo telefonicky. Všetky ceny v našom cenníku sú zmluvné a konečné - prevádzkovateľ obchodu je platcom DPH.

Storno objednávky
Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do dvoch hodín po uskutočnení objednávky, a to e-mailom (v predmete e-mailu musí byť uvedené slovo STORNO), alebo telefonicky. V prípade, že kupujúci objednávku stornuje neskôr ako v uvedenej lehote 2 hodín, bude predávajúci akceptovať takéto storno iba po predchádzajúcej dohode s kupujúcim a k akceptácii sa vopred nezaväzuje.

Vrátenie tovaru
Všetok tovar zakúpený v našom internetovom obchode môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Táto možnosť neplatí pri osobnom prevzatí tovaru. Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doručiť na našu adresu spolu s krátkou žiadosťou a číslom objednávky, prípadne kópiou faktúry. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, kompletný, v pôvodnom nepoškodenom obale a nesmie niesť známky použitia. Tovar neposielajte formou dobierky, v takom prípade zásielku nepreberieme. Po vrátení tovaru Vám bude vrátená cena tovaru (do ceny tovaru sa nezapočítava poštovné) najneskôr do 15 dní odo dňa vrátenia tovaru. O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás, prosím, informujte e-mailom, alebo telefonicky. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.).
Podľa tohoto zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú o. i. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (bod 5, písmeno c) a predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil (bod 5, písmeno d).

Záručná doba
Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č. 40/1964 Z. z. v znení neskorších zákonných úprav) je stanovená na minimálne 24 mesiacov, alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci spotrebiteľom. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

Garancie
Náš internetový obchod ručí zákazníkovi za:

   1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
   2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
   3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
   4. priloženie dokladu

Nenesieme zodpovednosť za:

   1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
   2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
   3. poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér). Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

Reklamovanie tovaru
Zákazník je povinný pred prevzatím tovaru od dopravcu skontrolovať, či nie je zásielka zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri zásielky nie je dopravou poškodený. O takomto poškodení je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu informovať dopravcu aj predávajúceho. Za poškodenie tovaru vzniknutého jeho dopravou nesie zodpovednosť prepravca. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar vrátane príslušenstva čistý, mechanicky nepoškodený vrátane faktúry predávajúcemu. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledujúcim spôsobom: Zákazník je oprávnený uplatniť nárok zo záruky predávajúcemu písomne na adresu alebo e-mailom (do predmetu správy uveďte REKLAMÁCIA) a to bez zbytočného odkladu. Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:

    * označenie reklamovaného tovaru
    * dôvod reklamácie
    * termín nákupu

Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného.

Nákupný košík
Tvoj košík je prázdny.
0Položiek v košíku:
€0,00Spolu:
Vitaj
Obľúbené produkty